Evropský sociální fond ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově

„Program osobnostního rozvoje studenta“

V rámcových vzdělávacích programech pro základní i gymnaziální vzdělávání se opakovaně vyskytují pojmy „klíčové kompetence“, „osobnostní kompetence“, „rozvoj osobnosti“ aj. Právě tato skutečnost ukazuje, že oblast rozvoje osobnosti by měla být doménou působnosti církevních škol. Přesto snad máte podobnou zkušenost jako my – vyučovací hodina je příliš krátká, předměty jsou obsahem učiva tak naplněny, že pro skutečně systematický rozvoj osobnosti studenta příliš času nezbývá. Z tohoto důvodu jsme na Cyrilometodějském gymnáziu, ZŠ a MŠ v Prostějově začali v roce 1998 pracovat na komplexním programu rozvoje osobnosti žáka. Dnes, po 8 letech práce na programu a práce se studenty, můžeme říci: program funguje, škola se díky programu a nadšení pedagogů i lektorů proměnila. Naši dnešní studenti jsou jiní než ti před osmi lety. O to více nás těší, že Evropská unie náš projekt finančně podpořila a tím nám umožnila, abychom ostatním školám nabídli bezplatné semináře.
© 2007-19 Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově | Projekt je spolufinancován z prostředků ESF a rozpočtu ČR
toplist