Evropský sociální fond ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově

Charitativní sbírky na CMG

Vysvětlení pojmu

Charitativní znamená dobročinný, lidumilný… archaické názvosloví renovované a oživené dnešní dobou.

Motivace

Jestliže nejsem lhostejný k bolestem a strastem bližních, měl bych se nějakým způsobem zapojit do některé z charitativních sbírek, které jsou pořádány na pomoc nemocným, postiženým, nevidomým, slabozrakým, dětem v nouzi, dospělým v těžké životní situaci. Tato pomoc by se měla stát běžnou součástí celého života kultivovaného a citlivého člověka. Ostatně – součástí filosofického programu CMG je i charitativní činnost.

Předpoklady k účasti

Dobrá vůle, důvěra v to, co dělám a víra v prospěšnost a užitečnost mé činnosti, komunikativní vlohy, diplomatický talent, fyzická kondice a spousta optimismu spolu s pozitivním působením ( lidé dovedou být občas nepříjemní a mě to nesmí odradit).

Výčet sbírek

Naši studenti tyto vlastnosti mají a mají i dobré srdce... Můžeme své tvrzení doložit výčtem sbírek, kterých se každoročně účastníme. Pomáháme vozíčkářům,slabozrakým, nevidomým, hluchoslepým, dětem s kombinovanými vadami.V průběhu roku se studenti zapojují do sbírek Světluška, Srdíčkový den, Zasukované tkaničky, Bílá pastelka, Tříkrálová sbírka. Jedná se o krátkodobé jednodenní sbírky. Kromě těchto sbírek jsme se se dvakrát do roka účastnili i dlouhodobých sbírek v Tescu, jejichž výtěžek byl věnován Speciální škole Tetín a sdružení Písničkou ke slunci ( studenti se za odměnu mohli zúčastnit v červnu hudebního programu na Plumlovské přehradě). Posléze jsme zredukovali počet sbírek na 5-6 za rok podle stupně potřebnosti.

Metodika činnosti

Veřejné oznámení sbírky (rozhlas, letáky), osobní kontakt s možnými adepty sbírek, vysvětlení smyslu činnosti, informace a písemné souhlasy pro rodiče (za jakým účelem se sbírka koná, kdo je garantem, k čemu bude částka použita, kdy, kde od-do...). Studenti jsou rozděleni do dvojic (mladší a starší 15 let) – jsou poučeni o hmotné zodpovědnosti, rozdělí si jednotlivá stanoviště příp. vymezí ulice, instituce, které navštíví (na školy a úřady vedoucí sbírky-zpravidla vyučující předem zatelefonuje). Studenti si vyzkouší jakým způsobem osloví veřejnost a jak budou umět vysvětlit a obhájit smysl svého počínání. Vyučující má kopii seznamu studentů pod čísly – podle čísel kasiček a jednotlivá stanoviště studentů. Studenti jsou poučeni o bezpečnosti v průběhu sbírky a o poučení je proveden zápis. Studenti mají u sebe zaletované kasičky, předměty ke koupi, povolení k uspořádání veřejné sbírky potvrzené patřičnými institucemi, letáčky a viditelně umístěnou jmenovku s razítkem školy a čitelnými podpisy. Na závěr sbírky stvrdí studenti svými podpisy počet zbylých předmětů ke koupi i odevzdání výtěžku, pro který si zástupce pořádající organizace přijede. Z každé třídy může být uvolněno maximálně 6 studentů, aby nebyla narušena výuka.U sbírek trvajících do pozdních odpoledních hodin jsou studenti omluveni z přípravy na výuku ze dne na den (ne u plánovaných souhrnných prací). Škola umožní bezplatné okopírování výukových materiálů, student si patřičný úsek učiva doplní.
Seznam studentů je vyvěšen na veřejném místě a všichni účastníci si zaslouží písemnou pochvalu.

Závěr

Naše pomoc je kapičkou v moři, ale nebýt drobných kapek nemohl by přijít ani velký úlevný déšť. My chceme přinést úlevu těm méně šťastným, přispět k lepší kvalitě jejich i našeho života, protože i náš život tím získává kvalitnější rozměr. Děkujeme všem studentům za pomoc!

Mgr. Wernerová

© 2007-19 Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově | Projekt je spolufinancován z prostředků ESF a rozpočtu ČR
toplist